Virbac easOtic-Изотик, капки за уши, суспензия за кучета

Virbac easOtic-Изотик, капки за уши, суспензия за кучета
Модел: 79178
Наличност: В наличност
39.90 лв

КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ Активна субстанция: Хидрокортизон ацепонат 1.11 mg/ ml Миконазол като нитрат 15.1 mg/ ml Гентамицин като сулфат 1505 IU/ ml Помощни вещества: За пълен списък на помощните вещества, вижте параграф .

ФАРМАЦЕФТИЧНА ФОРМА Суспензия за ушни капки. Бяла суспензия.

КЛИНИЧНИ ДАННИ - Видовете животните за които е предназначен: Кучета.

Терапевтични показания за отделните видове животни Лечение на остър външен отит и изостряне на хроничен външен отит свързан с бактерии, които са податливи на лечение с гентамицин и гъбички, които са податливи на лечение миконазол или по-точно Malassezia pachydermatis.

Противопоказания : Не използвайте в случай на свръхчувствителност към активното вещество или някои от помощните вещества, към кортикостероиди или други азолни антимикотични агенти или други аминогликозиди. Не използвайте, ако тъпанчето е перфорирано. Не използвайте едновременно с вещества, за които се знае, че причиняват ототоксичност. Не използвайте при кучета с генерализирана форма на демодекоза.

Специални предпазни мерки за всеки вид животни, за които е предназначен: Бактериалният и гъбичният отит е често с вторичен характер и трябва да се използва правилна диагностика да се определят първичните фактори. 4.5 Специални предпазни мерки при употреба

Специални предпазни мерки за животните при употребата на продукта: Ако се появи свръхчувствителност към който и да е от компонентите, лечението трябва да бъде прекъснато и да се назначи подходяща терапия. Използването на ветеринаромедицински продукт трябва да се основава на идентифицирането на инфектиращите организми и тестване на податливостта и да се вземат предвид официалната и местната антимикробна политика. Използването на ветеринаромедицински продукт при отклонение от инструкциите, дадени тук, може да повиши присъствието на бактерии и гъби, устойчиви на гентамицин и миконазол съответно и може да понижи ефективността на лечението с аминогликозиди и азолни антимикотични агенти, поради възможността за кръстосана резистентност. В случай на паразитен отит, трябва да бъде приложено подходящо акарицидно лечение. За гентамицина е известно, че се свързва с ототоксичност, когато се дава по системен начин в дози, по-високи от терапевтичните дози. Специални предпазни мерки за лицата, прилагащи ветеринарномедицинския продукт на животните В случай на контакт с кожата, измийте с много вода. Избягвайте контакт с очите. В случай на подобен контакт, изплакнете с обилно количество вода. В случай на раздразнение на окото, потърсете медицинска помощ. В случай на инцидентно поглъщане, потърсете незабавно медицинска помощ и покажете листовката за употреба или етикета на лекаря. Странични реакции (честота и важност): Често се среща леко до умерено зачервяване на ушите (2.4% от лекуваните кучета). Наблюдават се рядко папули (по-малко от 1 % от лекуваните кучета). При всички случаи, лечението с ветеринаромедицински продукт не е преустановено и всички кучета са излекувани без специална терапия. Използването на аурикулярни вещества може да бъде свързано с нарушение на слуха, обикновено временно и предимно при възрастни кучета. В такива случаи лечението трябва да бъде спряно.

Употреба по време на бременност, лактация или яйценосене: Не е установено безопасно използване на медицинския продукт по време на бременност и кърмене. Системното поглъщане на хидрокортизон ацепонат, гентамицин сулфат и миконазол нитрат е нищожно и лабораторните проучвания при кучета не показват никакви данни за тератогеннот, фетотоксичност и/или токсичност за майчиния организъм. Използвайте само според оценката на съотношението риск/полза от отговорния ветеринарен лекар.

Взаимодействие с други ветеринарномедицински продукти и други форми на взаимодействие: Не е демонстрирана съвместимост с продукти за почистване на уши.

Количество, което се прилага и начин на приложение: Аурикуларно приложение. Един милилитър съдържа 1.11 мг. хидрокортизон ацепонат, 15.1 мг. миконазол (като нитрат) и 1505 IU гентамицин (като сулфат). Препоръчително е почистване на външния ушен канал, подсушаване и застригване на областта преди третиране с продукта. Разклатете добре бутилката преди първото прилагане и натиснете помпичката. Препоръчителната доза е 1 мл. от ветеринаромедицинския продукт в ухото веднъж на ден за пет последователни дни.Сложете атравматичната канюла в ушния канал. Приложете една доза (1 мл.) от продукта във всяко засегнато ухо. Тази доза се получава с едно активиране на помпичката. Обезвъздушената помпа позволява да се прилага продукта независимо от позицията на бутилката. След приложение, основата на ухото може да бъде масажирана за кратко, за да може лекарството да проникне в долната част на ушния канал. Продуктът, както е представен, позволява да се лекуват кучета, страдащи от билатерален отит. Ветеринарномедицинският продукт трябва да бъде използван при стайна температура (т.е. не използвайте студен продукт).

Предозиране :(симптоми, спешни мерки, антидоти), ако е необходимо При 3 до 5 пъти доза, по-голяма от препоръчаната, не се наблюдават местни или общи странични ефекти с изключение на някои кучета с еритема и папули в ушния канал. При кучета, лекувани с терапевтичната доза в продължение на десет последователни дни, нивата на серумния кортизол намаляват за пет дни и се връщат на техните нормални стойности в рамките на десет дни след края на лечението. Въпреки това, нивата на реакция на серумания кортизол след стимулация с адренокортикотропния хормон остават в нормалните нива по време на удължения период на лечение, като показват запазена надбъбречна функция.

Срок на годност след първо отваряне на първичната опаковка: 10 дни.

Специални предпазни мерки за съхранение на продукта: Този ветеринарномедицински продукт не изисква никакви специални условия за съхранение.

Вид и състав на първичната опаковка:Контейнер за много дози, съставен от две издадени части, едната външна бяла полипропиленова твърда туба и една вътрешна гъвкава кутия направена от (етилен – метакрилен) – цинков кополимер, съдържаща стоманена топка, затворена с 1 милилитрова дозираща обезвъздушена помпа, оборудвана с гъвкава атравматична канюла и покрита с пластмасов капак. Кутията съдържа 1 контейнер за много дози (съдържанието на 10 ml. се равнява на 10 дози).